/* ]]> */
மனுஷ்யபுத்திரனின் பசித்த பொழுது - வாசிக்கலாம் வாங்க 28

மனுஷ்யபுத்திரனின் பசித்த பொழுது – வாசிக்கலாம் வாங்க 28

பசித்த பொழுது கவிதைத் தொகுப்பு பசித்த [மேலும் படிக்க]

சென்னையில் எஸ்.ராவின் இலக்கியச் சொற்பொழிவு

சென்னையில் எஸ்.ராவின் இலக்கியச் சொற்பொழிவு

23.11.2011 அன்று சென்னை ரஷ்ய கலாச்சார [மேலும் படிக்க]

உயர்திணை - கவிதை - அபி

உயர்திணை – கவிதை – அபி

உயர்திணை       இதழ்களுக்கு [மேலும் படிக்க]

வந்ததே  சொந்த வீடு - கவிதை - சாகம்பரி

வந்ததே சொந்த வீடு – கவிதை – சாகம்பரி

வந்ததே  சொந்த வீடு   அணில் [மேலும் படிக்க]

நான் இரவுப் பாடகன்

நான் இரவுப் பாடகன்

நான் இரவுப்பாடகன் பகலின் கான்க்ரீட் கூரை [மேலும் படிக்க]