/* ]]> */
என் மனைவியின் கொலை - சிறுகதை - அபி

என் மனைவியின் கொலை – சிறுகதை – அபி

அபி எழுதிய என் மனைவியின் கொலை [மேலும் படிக்க]

கால் கால்கேர்ல் காதல் - 4 - ஹீரோயினி

கால் கால்கேர்ல் காதல் – 4 – ஹீரோயினி

கால் கால்கேர்ல் காதல் – 4 [மேலும் படிக்க]

பல்லெல்லாம் பஞ்சாமியின் பல் ஆகுமா? [நிறைவுப்பகுதி 2 of 2] நகைச்சுவை சிறுகதை.

பல்லெல்லாம் பஞ்சாமியின் பல் ஆகுமா? [நிறைவுப்பகுதி 2 of 2] நகைச்சுவை சிறுகதை.

பல்லெல்லாம் பஞ்சாமியின் பல் ஆகுமா ? [மேலும் படிக்க]

கால் கால்கேர்ல் காதல் - 2 - பட பூஜை

கால் கால்கேர்ல் காதல் – 2 – பட பூஜை

கதையின் முதல் பகுதி படிக்க இங்கே [மேலும் படிக்க]

கால்.. கால்கேர்ல்.. காதல்! திக் திக் தொடர் - 1

கால்.. கால்கேர்ல்.. காதல்! திக் திக் தொடர் – 1

கால்.. கால்கேர்ல்.. காதல்! திக் திக் [மேலும் படிக்க]

புத்தகங்கள் விற்பனைக்கு

புத்தகங்கள் விற்பனைக்கு

S.R.ABHIMANYU RAJARAJAN  FOUNDER OF MOONRAMKONAM.COM [மேலும் படிக்க]

ரமலான் சிறப்பு சிறுகதை - ராவுத்தர் பாட்டு

ரமலான் சிறப்பு சிறுகதை – ராவுத்தர் பாட்டு

ரமலான் சிறப்பு சிறுகதை தேவி பத்திரிக்கையில் [மேலும் படிக்க]

விதி ஓலை - சஸ்பென்ஸ் சிறுகதை

விதி ஓலை – சஸ்பென்ஸ் சிறுகதை

விதி ஓலை – சஸ்பென்ஸ் சிறுகதை [மேலும் படிக்க]