/* ]]> */
சனி பெயர்ச்சி பலன் - சனி வக்ர பலன்கள் - 8.2.12 முதல்

சனி பெயர்ச்சி பலன் – சனி வக்ர பலன்கள் – 8.2.12 முதல்

சனி பெயர்ச்சி : சனி வக்ரம் [மேலும் படிக்க]

சனிப்பெயர்ச்சி பலன் - பரிகார யந்த்ரம் - திருநள்ளாறு பூஜை யந்த்ரம்

சனிப்பெயர்ச்சி பலன் – பரிகார யந்த்ரம் – திருநள்ளாறு பூஜை யந்த்ரம்

சனிப்பெயர்ச்சி பரிகார யந்த்ரம் – அனைத்து [மேலும் படிக்க]

ஜோதிடம் - சனிப்பெயர்ச்சிக்கு பரிகாரங்கள்

ஜோதிடம் – சனிப்பெயர்ச்சிக்கு பரிகாரங்கள்

சனிப்பெயர்ச்சிக்கு பரிகாரங்கள்   வருகிற நவம்பரில் [மேலும் படிக்க]