/* ]]> */
தமன்னா டப்சி ஆறு வித்தியாசம் ? - சோழன் பதில்கள்

தமன்னா டப்சி ஆறு வித்தியாசம் ? – சோழன் பதில்கள்

1. தமன்னா, தப்ஸி ஆறு வித்தியாசம்? [மேலும் படிக்க]

தெரியுமா? பொது அறிவு கேள்வி பதில்

தெரியுமா? பொது அறிவு கேள்வி பதில்

1.உலகப் பெண்மணிகளிலேயே , உயரத்தில் நம்பர் [மேலும் படிக்க]