/* ]]> */

குரு பெயர்ச்சி பலன் 2013 – மேஷ ராசி – மேஷம் குருப்பெயர்ச்சி

மேஷம்:   அசுவனி; பரணி;கார்த்திகை(1) : [மேலும் படிக்க]

குரு வக்ர பலன் - குரு பெயர்ச்சி 2013 - 12 ராசி பலன்

குரு வக்ர பலன் – குரு பெயர்ச்சி 2013 – 12 ராசி பலன்

குரு வக்ர பலன் – குரு [மேலும் படிக்க]

குரு பெயர்ச்சி பரிகாரம் - தோல்வி நீக்கி வெற்றி பெற பரிகாரம்

குரு பெயர்ச்சி பரிகாரம் – தோல்வி நீக்கி வெற்றி பெற பரிகாரம்

குரு பெயர்ச்சி பரிகாரம் – தோல்வி [மேலும் படிக்க]

குரு பெயர்ச்சி பலன் மேஷ ராசி  guru peyarchi palangal 2012 mesha rasi

குரு பெயர்ச்சி பலன் மேஷ ராசி guru peyarchi palangal 2012 mesha rasi

குரு பெயர்ச்சி பலன் மேஷ ராசி [மேலும் படிக்க]

குரு பெயர்ச்சி பலன் மே 2012 மீன ராசி  Meena rasi guru peyarchi palan may

குரு பெயர்ச்சி பலன் மே 2012 மீன ராசி Meena rasi guru peyarchi palan may

  குரு பெயர்ச்சி பலன் மே 2012 [மேலும் படிக்க]

குரு பெயர்ச்சி 2012 மகர ராசி guru peyarchi palangal makara rasi

குரு பெயர்ச்சி 2012 மகர ராசி guru peyarchi palangal makara rasi

குரு பெயர்ச்சி 2012 மகர ராசி [மேலும் படிக்க]

குரு பெயர்ச்சி 2012 கும்ப ராசி பலன் | guru peyarchi 2012 kumba rasi

குரு பெயர்ச்சி 2012 கும்ப ராசி பலன் | guru peyarchi 2012 kumba rasi

 குரு பெயர்ச்சி 2012 கும்ப ராசி [மேலும் படிக்க]

குரு பெயர்ச்சி பலன் 2012 கடக ராசி guru peyarchi palan 2012 kadaga rasi

குரு பெயர்ச்சி பலன் 2012 கடக ராசி guru peyarchi palan 2012 kadaga rasi

 குரு பெயர்ச்சி பலன் 2012 கடக [மேலும் படிக்க]

குரு பெயர்ச்சி பலன் 2012 guru peyarchi palangal 2012 அனைத்து ராசிக்கும் பலன்கள்

குரு பெயர்ச்சி பலன் 2012 guru peyarchi palangal 2012 அனைத்து ராசிக்கும் பலன்கள்

குரு பெயர்ச்சி பலன் 2012 guru [மேலும் படிக்க]

குரு பெயர்ச்சி - குரு  வக்கிர  சஞ்சார பலன்கள் - 15.8.11 முதல் 25.12.11 வரை அனைத்து ராசிகளும்

குரு பெயர்ச்சி – குரு வக்கிர சஞ்சார பலன்கள் – 15.8.11 முதல் 25.12.11 வரை அனைத்து ராசிகளும்

குரு பெயர்ச்சி – குரு  வக்கிர [மேலும் படிக்க]