/* ]]> */
ஜோதிடம் -  ஜூலை மாத  ராசி பலன்கள்

ஜோதிடம் – ஜூலை மாத ராசி பலன்கள்

1. மேஷம்:- உங்கள் ராசிக்கு 9, [மேலும் படிக்க]

குரு பகவானின்  பரிகாரத் தலங்கள்

குரு பகவானின் பரிகாரத் தலங்கள்

குருப் பெயர்ச்சியன்று குரு பகவானை வழிபடுவது [மேலும் படிக்க]

குரு பெயர்ச்சிப் பலன்கள் 2011-2012- அனைத்து ராசிகளும் - ராசி பலன் - 08.05.11 முதல் 15.05.12 வரை

குரு பெயர்ச்சிப் பலன்கள் 2011-2012- அனைத்து ராசிகளும் – ராசி பலன் – 08.05.11 முதல் 15.05.12 வரை

நிகழும் ஸ்ரீ கர வருடம் சித்திரை [மேலும் படிக்க]

குரு பெயர்ச்சிப்  பலன்கள் 2011 - சிம்ம ராசி - 08.05.11 முதல் 15.05.12 வரை

குரு பெயர்ச்சிப் பலன்கள் 2011 – சிம்ம ராசி – 08.05.11 முதல் 15.05.12 வரை

சிம்மம்   சிம்ம ராசி    [மேலும் படிக்க]

குரு பெயர்ச்சிப் பலன்கள் 2011 - விருச்சக ராசி - 08.05.11 முதல் 15.05.12 வரை

குரு பெயர்ச்சிப் பலன்கள் 2011 – விருச்சக ராசி – 08.05.11 முதல் 15.05.12 வரை

விருச்சிகம்   இதுவரை உங்கள் ராசிக்கு [மேலும் படிக்க]

குரு பெயர்ச்சி பலன்கள் 2011 - ரிஷப ராசி - 08.05.11 முதல் 15.05.12 வரை

குரு பெயர்ச்சி பலன்கள் 2011 – ரிஷப ராசி – 08.05.11 முதல் 15.05.12 வரை

ரிஷபம் ரிஷப ராசி  உங்களுக்கு கடந்த [மேலும் படிக்க]

குரு பெயர்ச்சிப்  பலன்கள் 2011 - துலாம் ராசி - 08.05.11 முதல் 15.05.11 வரை

குரு பெயர்ச்சிப் பலன்கள் 2011 – துலாம் ராசி – 08.05.11 முதல் 15.05.11 வரை

துலாம்   துலாம் ராசி இதுவரை [மேலும் படிக்க]

குரு பெயர்ச்சிப் பலன்கள் 2011- கன்னி ராசி - 08.05.11 முதல் 15.05.12 வரை

குரு பெயர்ச்சிப் பலன்கள் 2011- கன்னி ராசி – 08.05.11 முதல் 15.05.12 வரை

கன்னி   கன்னி ராசி இதுவரை [மேலும் படிக்க]

குரு பெயர்ச்சிப்  பலன்கள் 2011 - தனுசு ராசி - 08.05.12 முதல் 15.05.12 வரை

குரு பெயர்ச்சிப் பலன்கள் 2011 – தனுசு ராசி – 08.05.12 முதல் 15.05.12 வரை

தனுசு தனுசு ராசி  இதுவரை உங்க [மேலும் படிக்க]

குருப் பெயர்ச்சி பலன்கள் 2011 - மகர ராசி - 08.05.11 முதல் 15.05.12 வரை

குருப் பெயர்ச்சி பலன்கள் 2011 – மகர ராசி – 08.05.11 முதல் 15.05.12 வரை

மகரம் மகர ராசி உங்கள் ராசிக்கு [மேலும் படிக்க]