/* ]]> */

குரு பெயர்ச்சி பலன் 2013 – மேஷ ராசி – மேஷம் குருப்பெயர்ச்சி

மேஷம்:   அசுவனி; பரணி;கார்த்திகை(1) : [மேலும் படிக்க]

குரு பெயர்ச்சி பலன் 2013 | ரிஷப ராசி | ரிஷபம் 2013 குருப்பெயர்ச்சி

ரிஷபம்:   கிருத்திகை(2,3&4) ;ரோகிணி;மிருகஸ்ரீஷம்(1&2) ஆகிய நட்சத்திரங்களை உளளடக்கியது.  வருகிற மே மாதம் 27-ம் தேதி வருகிற குருப் பெயர்ச்சியின்போது, குரு பகவான் ராசிக்கு இரண்டாம் இடமானமிதுனத்தில் சஞ்சரிக்கிறார். இதுவரை நீங்கள் அனுபவித்து வந்த தொல்லைகளிலிருந்தெல்லாம் உங்களுக்குவிடுதலை கிடைக்கப்போகிறது. எந்தப் பக்கம் திரும்பினாலும் கஷ்டங்களும்  வேதனைகளும் இருந்து வந்த நிலைமாறி, இனி நல்ல காலம் பிறக்கும்.  மிதுனத்துக்கு வருகிற குரு உங்கள்   ராசிக்கு இரண்டாம் இடத்தில்  1 வருட காலம்சஞ்சரிக்கப் போகிறார். குரு பகவான் தன்னுடைய புனிதமான  [மேலும் படிக்க]

குருப் பெயர்ச்சி பலன்கள் 2012 | குரு பெயர்ச்சி பலன் 2012 |  Guru Peyarchi Palan 2012

குருப் பெயர்ச்சி பலன்கள் 2012 | குரு பெயர்ச்சி பலன் 2012 | Guru Peyarchi Palan 2012

குருப் பெயர்ச்சி பலன்கள் 2012 | [மேலும் படிக்க]

2012 ராசி பலன் - ரிஷப ராசி 2012 ஆண்டு பலன் -ரிஷப rasi palan

2012 ராசி பலன் – ரிஷப ராசி 2012 ஆண்டு பலன் -ரிஷப rasi palan

2012 ராசி பலன் – ரிஷப [மேலும் படிக்க]

2012 ராசி பலன் - வருட பலன்கள் - மேஷ ராசி ஆண்டு பலன்

2012 ராசி பலன் – வருட பலன்கள் – மேஷ ராசி ஆண்டு பலன்

  2012 ராசி பலன் – [மேலும் படிக்க]

ராகு கேது பெயர்ச்சிப் பலன்கள் 2011- 2012 அனைத்து ராசிகளும் ராசி பலன்

ராகு கேது பெயர்ச்சிப் பலன்கள் 2011- 2012 அனைத்து ராசிகளும் ராசி பலன்

ராகு கேது பெயர்ச்சிப் பலன்கள் 2011 [மேலும் படிக்க]

குரு பெயர்ச்சிப் பலன்கள் 2011-2012- அனைத்து ராசிகளும் - ராசி பலன் - 08.05.11 முதல் 15.05.12 வரை

குரு பெயர்ச்சிப் பலன்கள் 2011-2012- அனைத்து ராசிகளும் – ராசி பலன் – 08.05.11 முதல் 15.05.12 வரை

நிகழும் ஸ்ரீ கர வருடம் சித்திரை [மேலும் படிக்க]

குரு பெயர்ச்சி பலன்கள் 2011 - ரிஷப ராசி - 08.05.11 முதல் 15.05.12 வரை

குரு பெயர்ச்சி பலன்கள் 2011 – ரிஷப ராசி – 08.05.11 முதல் 15.05.12 வரை

ரிஷபம் ரிஷப ராசி  உங்களுக்கு கடந்த [மேலும் படிக்க]

குரு பெயர்ச்சிப் பலன்கள் 2011 - கும்ப ராசி - 08.05.11  முதல் 15.05.12 வரை

குரு பெயர்ச்சிப் பலன்கள் 2011 – கும்ப ராசி – 08.05.11 முதல் 15.05.12 வரை

கும்பம் கடந்த நாலு மாத காலங்களாக [மேலும் படிக்க]