/* ]]> */
செயலின் பலனைப்பற்றி கவலைப்படாதே - இன்றைய பகவத் கீதை - அபி

செயலின் பலனைப்பற்றி கவலைப்படாதே – இன்றைய பகவத் கீதை – அபி

ஏஷா தே அபிஹிதா ஸாங்க்யே புத்திர்யோகே [மேலும் படிக்க]

அர்ஜுனனின் மனக்குழப்பம் - இன்றைய பகவத்கீதை - சவாலை சமாளி

அர்ஜுனனின் மனக்குழப்பம் – இன்றைய பகவத்கீதை – சவாலை சமாளி

 அர்ஜுனனின் மனக்குழப்பம் – இன்றைய பகவத்கீதை [மேலும் படிக்க]