/* ]]> */
ஃபல்குனி மித்ராவின் இன்னிசை மாலை

ஃபல்குனி மித்ராவின் இன்னிசை மாலை

கிருஷ்ண உத்சவத்தின் ஆறாம் நாளான இன்று, [மேலும் படிக்க]

தெரியுமா உங்களுக்கு-காசினி கீரை நன்மைகள்

தெரியுமா உங்களுக்கு-காசினி கீரை நன்மைகள்

காசினி கீரை – மருத்துவ நன்மைகள் [மேலும் படிக்க]

தெய்வத்திருமகள் - விஜயின் மொள்ளமாரித்தனம் - அனந்து

தெய்வத்திருமகள் – விஜயின் மொள்ளமாரித்தனம் – அனந்து

தெய்வதிருமகள் – திருட்டு தேவதை        [மேலும் படிக்க]