/* ]]> */
பாம்பு கடித்து இறக்கும் கனவு பலன் - கனவின் பலன்கள் - kanavu palan

பாம்பு கடித்து இறக்கும் கனவு பலன் – கனவின் பலன்கள் – kanavu palan

பாம்பு கடித்து இறக்கும் கனவு பலன் [மேலும் படிக்க]

கனவு பலன் - யானை பாம்பு கனவு - kanavu palan

கனவு பலன் – யானை பாம்பு கனவு – kanavu palan

கனவு பலன் – யானை பாம்பு [மேலும் படிக்க]

கர்ப்பிணி பெண்ணின் கனவு பலன் - கோயில் தீர்த்தம்

கர்ப்பிணி பெண்ணின் கனவு பலன் – கோயில் தீர்த்தம்

கர்ப்பிணி பெண்ணின் கனவு பலன் – [மேலும் படிக்க]

குரங்குகள் தாக்கும் கனவு பலன் - கனவின் அர்த்தங்கள் - அபி

குரங்குகள் தாக்கும் கனவு பலன் – கனவின் அர்த்தங்கள் – அபி

குரங்குகள் தாக்கும் கனவு பலன் – [மேலும் படிக்க]

வெள்ளை நாகம் கனவில் வந்தால்-  கனவு பலன்கள் -  kanavu palangal

வெள்ளை நாகம் கனவில் வந்தால்- கனவு பலன்கள் – kanavu palangal

வெள்ளை நாகம் கனவில் வந்தால்-  கனவு [மேலும் படிக்க]

கனவு பலன் : கழுத்தில் பாம்பு நிறைவேறாத வேண்டுதல் கனவின் பலன் - kanavu palan

கனவு பலன் : கழுத்தில் பாம்பு நிறைவேறாத வேண்டுதல் கனவின் பலன் – kanavu palan

கனவு பலன் : கழுத்தில் பாம்பு [மேலும் படிக்க]

கனவு பலன் - உடைந்த மோதிரம் அறுந்த பட்டம் கனவின் பலன்

கனவு பலன் – உடைந்த மோதிரம் அறுந்த பட்டம் கனவின் பலன்

கனவு பலன் – உடைந்த மோதிரம் [மேலும் படிக்க]

கனவு பலன் : தாலி கழட்டி எறிகிற கனவின் பலன்

கனவு பலன் : தாலி கழட்டி எறிகிற கனவின் பலன்

கனவு பலன் : தாலி கழட்டி [மேலும் படிக்க]

கனவு பலன் - கணவனுக்கு திருமணம் ஆவது போல் கனவு

கனவு பலன் – கணவனுக்கு திருமணம் ஆவது போல் கனவு

கனவு பலன் கணவனுக்கு திருமணம் ஆவது [மேலும் படிக்க]

வெள்ளைப் புடவை மோகினி கனவு பலன்

வெள்ளைப் புடவை மோகினி கனவு பலன்

இது எனக்கு ஒரு சகோதரி அனுப்பிய [மேலும் படிக்க]