/* ]]> */
வெள்ளை நாகம் கனவில் வந்தால்-  கனவு பலன்கள் -  kanavu palangal

வெள்ளை நாகம் கனவில் வந்தால்- கனவு பலன்கள் – kanavu palangal

வெள்ளை நாகம் கனவில் வந்தால்-  கனவு [மேலும் படிக்க]

வெள்ளைப் புடவை மோகினி கனவு பலன்

வெள்ளைப் புடவை மோகினி கனவு பலன்

இது எனக்கு ஒரு சகோதரி அனுப்பிய [மேலும் படிக்க]

கனவு பலன் - தலையில் எண்ணை வைக்கும் கனவு

கனவு பலன் – தலையில் எண்ணை வைக்கும் கனவு

கனவு பலன் – தலையில் எண்ணை [மேலும் படிக்க]

குழந்தை கீழே விழும் கனவு - கனவு பலன்

குழந்தை கீழே விழும் கனவு – கனவு பலன்

குழந்தை கீழே விழும் கனவு – [மேலும் படிக்க]