/* ]]> */

ஓட்டுப் போடுவோம் கடமையைச் செய்வோம்

இளைஞர்கள் பாடும் எழுச்சி பாடல் விடியோ  [மேலும் படிக்க]

செயலின் பலனைப்பற்றி கவலைப்படாதே - இன்றைய பகவத் கீதை - அபி

செயலின் பலனைப்பற்றி கவலைப்படாதே – இன்றைய பகவத் கீதை – அபி

ஏஷா தே அபிஹிதா ஸாங்க்யே புத்திர்யோகே [மேலும் படிக்க]