/* ]]> */
சனிப் பெயர்ச்சி  பலன்கள் கடக  ராசி

சனிப் பெயர்ச்சி பலன்கள் கடக ராசி

கடகம் களத்திர ஈன ஸ்தானாதிபதியான சனீஸ்வர [மேலும் படிக்க]

செவ்வாய் தோஷம் இருக்கிறதா என எப்படி கண்டுபிடிப்பது?

செவ்வாய் தோஷம் இருக்கிறதா என எப்படி கண்டுபிடிப்பது?

 ஜோதிடம் – செவ்வாய் தோஷம் இருக்கிறதா [மேலும் படிக்க]

சனி பெயர்ச்சி பலன்கள் - 2011 - 15.11.11

சனி பெயர்ச்சி பலன்கள் – 2011 – 15.11.11

சனிப் பெயர்ச்சி பலன் 2011:   [மேலும் படிக்க]

 ஜோதிடம்   செவ்வாய் தோஷமும் பரிகாரமும்

ஜோதிடம் செவ்வாய் தோஷமும் பரிகாரமும்

ஜாதகப்படி செவ்வாய் தோஷம் இருந்தால் அதற்கான [மேலும் படிக்க]

குரு பெயர்ச்சி - குரு  வக்கிர  சஞ்சார பலன்கள் - 15.8.11 முதல் 25.12.11 வரை அனைத்து ராசிகளும்

குரு பெயர்ச்சி – குரு வக்கிர சஞ்சார பலன்கள் – 15.8.11 முதல் 25.12.11 வரை அனைத்து ராசிகளும்

குரு பெயர்ச்சி – குரு  வக்கிர [மேலும் படிக்க]

குரு வக்ர சஞ்சார ராசி பலன் -  15.8.11 முதல் 25.12.11 வரை - சிம்மம்

குரு வக்ர சஞ்சார ராசி பலன் – 15.8.11 முதல் 25.12.11 வரை – சிம்மம்

குரு வக்ர சஞ்சார ராசி பலன் [மேலும் படிக்க]

குரு வக்ர சஞ்சார ராசி பலன் -  15.8.11 முதல் 25.12.11 வரை - கடகம்

குரு வக்ர சஞ்சார ராசி பலன் – 15.8.11 முதல் 25.12.11 வரை – கடகம்

குரு வக்ர சஞ்சார ராசி பலன் [மேலும் படிக்க]

ஜோதிடம் -  ஜூலை மாத  ராசி பலன்கள்

ஜோதிடம் – ஜூலை மாத ராசி பலன்கள்

1. மேஷம்:- உங்கள் ராசிக்கு 9, [மேலும் படிக்க]

குரு பெயர்ச்சிப் பலன்கள் 2011-2012- அனைத்து ராசிகளும் - ராசி பலன் - 08.05.11 முதல் 15.05.12 வரை

குரு பெயர்ச்சிப் பலன்கள் 2011-2012- அனைத்து ராசிகளும் – ராசி பலன் – 08.05.11 முதல் 15.05.12 வரை

நிகழும் ஸ்ரீ கர வருடம் சித்திரை [மேலும் படிக்க]

குரு பெயர்ச்சி பலன்கள் 2011 - கடக ராசி - 08.05.11 முதல் 15.05.12 வரை

குரு பெயர்ச்சி பலன்கள் 2011 – கடக ராசி – 08.05.11 முதல் 15.05.12 வரை

கடகம் கடக ராசி இதுவரை குருபகவான் [மேலும் படிக்க]