/* ]]> */
கடல் பாசி புட்டிங்

கடல் பாசி புட்டிங்

  கடல் பாசியை அகர் அகர் [மேலும் படிக்க]

நீல வண்ணக் கண்ணா வாடா  வெல்லசீடை தாரேன் வாடா

நீல வண்ணக் கண்ணா வாடா வெல்லசீடை தாரேன் வாடா

( pic courtesy hindudevotionalblog.com ) [மேலும் படிக்க]

20 லட்சம் ஹிட்ஸ் சமையல் குறிப்பு போட்டிக் குறிப்பு -அவலினிது

20 லட்சம் ஹிட்ஸ் சமையல் குறிப்பு போட்டிக் குறிப்பு -அவலினிது

அவலினிது தேவையானபொருட்கள்:– அவல்(அரிசி) பழவகைகள்.:—-மாதுளை,கொய்யா,ஆப்பிள்,விதையற்ற திராட்சை,அன்னாசி,பப்பாளி,கமலா [மேலும் படிக்க]