/* ]]> */
தோஷம் போக்கும் ஈசன் - ஆன்மிகம்

தோஷம் போக்கும் ஈசன் – ஆன்மிகம்

தோஷம் போக்கும் ஈசன் – ஆன்மீகம் [மேலும் படிக்க]

உலக ஒளி உலா - ஆடியில் ஓடிவரும் அழகு காவேரி

உலக ஒளி உலா – ஆடியில் ஓடிவரும் அழகு காவேரி

ஆடியில் ஓடிவரும் அழகு காவேரி   [மேலும் படிக்க]

யார் கடவுள் -சிறுகதை- அனந்து

யார் கடவுள் -சிறுகதை- அனந்து

                                                                                           மதிய உணவுக்குப்பின் முழிப்பும் [மேலும் படிக்க]

ரசிகனின் ரசிகனே ரஜினி - வெற்றிக் கொடி கட்டு!

ரசிகனின் ரசிகனே ரஜினி – வெற்றிக் கொடி கட்டு!

ரசிகனின் ரசிகனே ரஜினி – வெற்றிக் [மேலும் படிக்க]

ஆன்மீகம்  குருபகவனைப் பற்றி பத்து விளக்கங்கள்

ஆன்மீகம் குருபகவனைப் பற்றி பத்து விளக்கங்கள்

குரு பகவானின் சிறப்புகள் கேள்வி  1:- [மேலும் படிக்க]

தாலியை மஞ்சள் கயிறில்லாமல் தங்க செயினில் அணியலாமா? ஆன்மிக கேள்வி பதில்

தாலியை மஞ்சள் கயிறில்லாமல் தங்க செயினில் அணியலாமா? ஆன்மிக கேள்வி பதில்

1. மாங்கல்யத்தை மஞ்சள் சரட்டில் அணியாமல் [மேலும் படிக்க]