/* ]]> */
உலக ஒளி உலா அரைக்காசு அம்மன் - ஸ்ரீலட்சுமி குபேரர்

உலக ஒளி உலா அரைக்காசு அம்மன் – ஸ்ரீலட்சுமி குபேரர்

அரைக்காசு அம்மன் – ஸ்ரீலட்சுமி குபேரர் [மேலும் படிக்க]

காலம் மாறிப்போச்சு! [சிறுகதை - இறுதிப்பகுதி 2 of 2] By வை. கோபாலகிருஷ்ணன்

காலம் மாறிப்போச்சு! [சிறுகதை - இறுதிப்பகுதி 2 of 2] By வை. கோபாலகிருஷ்ணன்

  அனைவருக்கும் இனிய  ”பிள்ளையார் சதுர்த்தி [மேலும் படிக்க]

உலக ஒளி உலா கணபதி சரணம்

உலக ஒளி உலா கணபதி சரணம்

கணபதி சரணம்! கணபதி சரணம்!! வினாயகனே [மேலும் படிக்க]

ஏழைப்பிள்ளையார் [ஆன்மீகச்செய்தி] By வை. கோபாலகிருஷ்ணன்

ஏழைப்பிள்ளையார் [ஆன்மீகச்செய்தி] By வை. கோபாலகிருஷ்ணன்

2 = ஏழைப் பிள்ளையார் [ஆன்மீகச்செய்தி] [மேலும் படிக்க]

உலக ஒளிஉலா வரங்களை வர்ஷிக்கும் ஸ்ரீ வராஹி

உலக ஒளிஉலா வரங்களை வர்ஷிக்கும் ஸ்ரீ வராஹி

வரங்களை வர்ஷிக்கும் ஸ்ரீ வராஹி நாயகி, நான்முகி நாராயணி [மேலும் படிக்க]

சனீஸ்வர திருத்தலம்  ஸ்ரீ ஏரிக்குப்பம்  எந்திர சனீஸ்வரர் ஆலயம்

சனீஸ்வர திருத்தலம் ஸ்ரீ ஏரிக்குப்பம் எந்திர சனீஸ்வரர் ஆலயம்

சனீஸ்வர பகவானின் திருத்தலம்: ஸ்ரீ ஏரிக்குப்பம் [மேலும் படிக்க]

சனிப் பெயர்ச்சிப் பலன்கள்  மீன ராசி

சனிப் பெயர்ச்சிப் பலன்கள் மீன ராசி

மீனம் இதுவரை உங்கள் ராசிக்கு ஏழாமிடத்தில் [மேலும் படிக்க]

சனிப் பெயர்ச்சிப் பலன்கள் மகர ராசி

சனிப் பெயர்ச்சிப் பலன்கள் மகர ராசி

மகரம்:   இதுவரை உமது ராசிக்கு [மேலும் படிக்க]

சனிப் பெயர்ச்சிப் பலன்கள்  கும்ப ராசி

சனிப் பெயர்ச்சிப் பலன்கள் கும்ப ராசி

கும்பம்:   இந்த சனிப் பெயற்சி [மேலும் படிக்க]

சனிப் பெயர்ச்சி   பலன்கள்  தனுசு ராசி

சனிப் பெயர்ச்சி பலன்கள் தனுசு ராசி

தனுசு   இதுவரை சனி பகவான் [மேலும் படிக்க]