/* ]]> */
உலக ஒளி உலா சௌபாக்கியம் அருளும்  கௌரி நோன்பு

உலக ஒளி உலா சௌபாக்கியம் அருளும் கௌரி நோன்பு

சௌபாக்கியம் அருளும் கௌரி நோன்பு பெண்டான் [மேலும் படிக்க]

உலக ஒளி உலா நலம் நல்கும் நங்கவள்ளி நரசிம்மர்

உலக ஒளி உலா நலம் நல்கும் நங்கவள்ளி நரசிம்மர்

    நரசிம்மர் சுயம்புவாக அமைந்துள்ள [மேலும் படிக்க]

உலக ஒளி உலா பரிந்து காக்கும் பண்ணாரி அம்மன்

உலக ஒளி உலா பரிந்து காக்கும் பண்ணாரி அம்மன்

பரிந்து காக்கும் பண்ணாரி அம்மன்   [மேலும் படிக்க]

உலக ஒளி உலா மும்பையின் செல்வத்திருமகள்

உலக ஒளி உலா மும்பையின் செல்வத்திருமகள்

மும்பையின் செல்வத்திருமகள்   இந்தியாவின் நுழைவு [மேலும் படிக்க]

உலக ஒளி உலா நகரேஷு காஞ்சியில் நவராத்திரி

உலக ஒளி உலா நகரேஷு காஞ்சியில் நவராத்திரி

நகரேஷு காஞ்சியில் நவராத்திரி  ஏகம்பத்துறை எந்தாய் [மேலும் படிக்க]

உலக ஒளி உலா கோலாகல தசரா கொண்டாட்டம்

உலக ஒளி உலா கோலாகல தசரா கொண்டாட்டம்

கோலாகல தசரா கொண்டாட்டம்      [மேலும் படிக்க]

உலக ஒளி உலா நவராத்திரி நாயகி அன்னை மீனாக்ஷி

உலக ஒளி உலா நவராத்திரி நாயகி அன்னை மீனாக்ஷி

உலக ஒளி உலா நவராத்திரி நாயகி [மேலும் படிக்க]

காலைப்பனியும் கொஞ்சம் இசையும் - உன் பார்வையில்

காலைப்பனியும் கொஞ்சம் இசையும் – உன் பார்வையில்

காலை வணக்கம் இன்றைய பாடல் : [மேலும் படிக்க]

உலக ஒளி உலா வரம் தந்து காத்திடும் வாராஹி அம்மன்

உலக ஒளி உலா வரம் தந்து காத்திடும் வாராஹி அம்மன்

வரம் தந்து காத்திடும் வாராஹி அம்மன் [மேலும் படிக்க]

உலக ஒளி உலா அரைக்காசு அம்மன் - ஸ்ரீலட்சுமி குபேரர்

உலக ஒளி உலா அரைக்காசு அம்மன் – ஸ்ரீலட்சுமி குபேரர்

அரைக்காசு அம்மன் – ஸ்ரீலட்சுமி குபேரர் [மேலும் படிக்க]