/* ]]> */
சென்னை கோயில் பூஜை நேரங்கள்

சென்னை கோயில் பூஜை நேரங்கள்

சென்னை கோயில்கள் பூஜை நேரங்கள் சென்னையின் [மேலும் படிக்க]

உலக ஒளி உலா ஸ்ரீ ஆனந்தவல்லி அருளும் ஆனந்தம்

உலக ஒளி உலா ஸ்ரீ ஆனந்தவல்லி அருளும் ஆனந்தம்

 உலக ஒளி உலா ஸ்ரீ ஆனந்தவல்லி [மேலும் படிக்க]

உலக ஒளி உலா சமர்த்தனே மணி மரகத மயில்வீரா .

உலக ஒளி உலா சமர்த்தனே மணி மரகத மயில்வீரா .

  உலக ஒளி உலா சமர்த்தனே [மேலும் படிக்க]

பெண்ணியவாதி - மாமோணி ரைஸோம் கோஸ்வாமி - மாதங்கி

பெண்ணியவாதி – மாமோணி ரைஸோம் கோஸ்வாமி – மாதங்கி

பெரிய சிகப்பு நெற்றிப் பொட்டும், மையிட்ட [மேலும் படிக்க]

உலக ஒளி உலா  தீப மங்கள ஜோதி

உலக ஒளி உலா தீப மங்கள ஜோதி

தீப மங்கள ஜோதி     [மேலும் படிக்க]

உலக ஒளி உலாதிருவருள் குருவருள்

உலக ஒளி உலாதிருவருள் குருவருள்

திருவருள் குருவருள்  10.11.2011 சிவாலயங்களில் சிறப்பான அன்னாபிஷேகம் [மேலும் படிக்க]

உலக ஒளி உலாஐப்பசியில் ஐயனுக்கு அன்னாபிஷேகம்

உலக ஒளி உலாஐப்பசியில் ஐயனுக்கு அன்னாபிஷேகம்

ஐப்பசியில் ஐயனுக்கு அன்னாபிஷேகம் Lord Sahasralingamurthy [மேலும் படிக்க]

உலக ஒளி உலா திருவைராணிக்குளம்

உலக ஒளி உலா திருவைராணிக்குளம்

திருவைராணிக்குளம் ஆண்டுக்கு 11 நாள் மட்டுமே [மேலும் படிக்க]

உலக ஒளி உலா  அச்சம் தீர்க்கும் அஞ்சு வட்டத்தம்மன்

உலக ஒளி உலா அச்சம் தீர்க்கும் அஞ்சு வட்டத்தம்மன்

அச்சம் தீர்க்கும் அஞ்சு வட்டத்தம்மன் மின்னு [மேலும் படிக்க]

உலக ஒளி உலா அருளும் அழகாபுத்தூர் அழகன்.

உலக ஒளி உலா அருளும் அழகாபுத்தூர் அழகன்.

அருளும் அழகாபுத்தூர் அழகன். அழகென்ற சொல்லுக்கு [மேலும் படிக்க]