/* ]]> */
உலக ஒளி உலா  தீபங்கள் பேசும் திருக்கார்த்திகை மாதம்

உலக ஒளி உலா தீபங்கள் பேசும் திருக்கார்த்திகை மாதம்

உலக ஒளி உலா  தீபங்கள் பேசும் திருக்கார்த்திகை [மேலும் படிக்க]

உலக ஒளி உலா வையகம் காக்கும்  ஸ்ரீவைத்யநாதர்

உலக ஒளி உலா வையகம் காக்கும் ஸ்ரீவைத்யநாதர்

உலக ஒளி உலா வையகம் காக்கும் [மேலும் படிக்க]

உலக ஒளி உலாதிருவருள் குருவருள்

உலக ஒளி உலாதிருவருள் குருவருள்

திருவருள் குருவருள்  10.11.2011 சிவாலயங்களில் சிறப்பான அன்னாபிஷேகம் [மேலும் படிக்க]

உலக ஒளி உலா ஜோதியாய் ஜொலிக்கும் அருட்கடல்

உலக ஒளி உலா ஜோதியாய் ஜொலிக்கும் அருட்கடல்

ஜோதியாய் ஜொலிக்கும் அருட் கடல்   [மேலும் படிக்க]

உலக ஒளி உலா  அச்சம் தீர்க்கும் அஞ்சு வட்டத்தம்மன்

உலக ஒளி உலா அச்சம் தீர்க்கும் அஞ்சு வட்டத்தம்மன்

அச்சம் தீர்க்கும் அஞ்சு வட்டத்தம்மன் மின்னு [மேலும் படிக்க]

உலக ஒளி உலா அருளும் அழகாபுத்தூர் அழகன்.

உலக ஒளி உலா அருளும் அழகாபுத்தூர் அழகன்.

அருளும் அழகாபுத்தூர் அழகன். அழகென்ற சொல்லுக்கு [மேலும் படிக்க]

உலக ஒளி உலா உல்லாசம் பொங்கும் அன்பு தீபாவளி!

உலக ஒளி உலா உல்லாசம் பொங்கும் அன்பு தீபாவளி!

உல்லாசம் பொங்கும் அன்பு தீபாவளி! மனைதோறும் [மேலும் படிக்க]

உலக ஒளி உலா பரிந்து காக்கும் பண்ணாரி அம்மன்

உலக ஒளி உலா பரிந்து காக்கும் பண்ணாரி அம்மன்

பரிந்து காக்கும் பண்ணாரி அம்மன்   [மேலும் படிக்க]

உலக ஒளி உலா பிரிஸ்பேன் ஸ்ரீ செல்வ வினாயகர் கோவில்

உலக ஒளி உலா பிரிஸ்பேன் ஸ்ரீ செல்வ வினாயகர் கோவில்

பிரிஸ்பேன் ஸ்ரீ செல்வ வினாயகர் கோவில்   [மேலும் படிக்க]

உலக ஒளி உலா நொடியில் கோடி வரமருளும் நிமிஷாம்பாள்

உலக ஒளி உலா நொடியில் கோடி வரமருளும் நிமிஷாம்பாள்

நொடியில் கோடி வரமருளும் நிமிஷாம்பாள்   [மேலும் படிக்க]