/* ]]> */
உலக ஒளி உலா உல்லாசம் பொங்கும் அன்பு தீபாவளி!

உலக ஒளி உலா உல்லாசம் பொங்கும் அன்பு தீபாவளி!

உல்லாசம் பொங்கும் அன்பு தீபாவளி! மனைதோறும் [மேலும் படிக்க]

ஜோதிடம் ஜாதகம் ருதுவான திதிகளும் பரிகாரங்களும்

ஜோதிடம் ஜாதகம் ருதுவான திதிகளும் பரிகாரங்களும்

ருதுவான திதிகளும் பரிகாரங்களும்:   ஜோதிட [மேலும் படிக்க]

உலக ஒளி உலா நலம் நல்கும் நங்கவள்ளி நரசிம்மர்

உலக ஒளி உலா நலம் நல்கும் நங்கவள்ளி நரசிம்மர்

    நரசிம்மர் சுயம்புவாக அமைந்துள்ள [மேலும் படிக்க]

உலக ஒளி உலா பரிந்து காக்கும் பண்ணாரி அம்மன்

உலக ஒளி உலா பரிந்து காக்கும் பண்ணாரி அம்மன்

பரிந்து காக்கும் பண்ணாரி அம்மன்   [மேலும் படிக்க]

உலக ஒளி உலா அவதிகள் அகற்றும் இரட்டை அனுமன்

உலக ஒளி உலா அவதிகள் அகற்றும் இரட்டை அனுமன்

அவதிகள் அகற்றும் இரட்டை அனுமன் அனைத்து [மேலும் படிக்க]

உலக ஒளி உலா  ஐஸ்வர்யம் அருளும் அஷ்டலஷ்மி

உலக ஒளி உலா ஐஸ்வர்யம் அருளும் அஷ்டலஷ்மி

ஐஸ்வர்யம் அருளும் அஷ்டலஷ்மி     [மேலும் படிக்க]

உலக ஒளி உலா அருளும் ஆலத்தியூர் ஆஞ்சநேயர்

உலக ஒளி உலா அருளும் ஆலத்தியூர் ஆஞ்சநேயர்

அருளும் ஆலத்தியூர் ஆஞ்சநேயர் BANGALORE, காரிய சித்தி [மேலும் படிக்க]

ஜோதிடம் பிரம்மஹத்தி தோஷமும் நிவாரணமும்

ஜோதிடம் பிரம்மஹத்தி தோஷமும் நிவாரணமும்

பிரம்மஹத்தி தோஷம் விலக  என்ன செய்யவேண்டும்? [மேலும் படிக்க]

ஜோதிடம் - சொத்து வாங்க தொழில் தொடங்க நல்ல நாள்

ஜோதிடம் – சொத்து வாங்க தொழில் தொடங்க நல்ல நாள்

ஜோதிடம் : எந்த நாளில் என்ன [மேலும் படிக்க]

உலக ஒளி உலா அரைக்காசு அம்மன் - ஸ்ரீலட்சுமி குபேரர்

உலக ஒளி உலா அரைக்காசு அம்மன் – ஸ்ரீலட்சுமி குபேரர்

அரைக்காசு அம்மன் – ஸ்ரீலட்சுமி குபேரர் [மேலும் படிக்க]