/* ]]> */
ஆறு மனமே ஆறு - கவிதை - அபி

ஆறு மனமே ஆறு – கவிதை – அபி

ஆறு மனமே ஆறு – கவிதை [மேலும் படிக்க]

கால் கால்கேர்ல் காதல் 8 - கிரஹப் பிரவேசம் - அபி

கால் கால்கேர்ல் காதல் 8 – கிரஹப் பிரவேசம் – அபி

கால் கால்கேர்ல் காதல் முந்தைய பகுதிகள் [மேலும் படிக்க]

நீ -  காதல் கவிதை - அபி - tamil love poem - kathal kavithai - Abhi

நீ – காதல் கவிதை – அபி – tamil love poem – kathal kavithai – Abhi

நீ –  காதல் கவிதை – [மேலும் படிக்க]

அவன் முரணானவன் - கவிதை - அபி

அவன் முரணானவன் – கவிதை – அபி

அவன் முரணானவன்   அவன் முரணானவன் [மேலும் படிக்க]

திரு திருடா - சிறுகதை - அபி -  tamil short story

திரு திருடா – சிறுகதை – அபி – tamil short story

திரு திருடா – சிறுகதை – [மேலும் படிக்க]

நல்லதோர் வீணை குறும்படம் விமர்சனம் - nallathor veenai tamil short film reviews

நல்லதோர் வீணை குறும்படம் விமர்சனம் – nallathor veenai tamil short film reviews

நல்லதோர் வீணை குறும்படம் – விமர்சனம் [மேலும் படிக்க]

கால் கால்கேர்ல் காதல் 7 - தோப்போர அத்துமீறல் - tamil hot story

கால் கால்கேர்ல் காதல் 7 – தோப்போர அத்துமீறல் – tamil hot story

கால் கால்கேர்ல் காதல் 7 – [மேலும் படிக்க]

எஸ்.என்.லட்சுமி - சினிமாஞ்சலி - மாட விளக்க ஆரு இப்போ வீதியிலே ஏத்துனா?

எஸ்.என்.லட்சுமி – சினிமாஞ்சலி – மாட விளக்க ஆரு இப்போ வீதியிலே ஏத்துனா?

எஸ்.என்.லட்சுமி – சினிமாஞ்சலி – மாட [மேலும் படிக்க]

எழுத்து வட்டம் - கவிதை - அபி

எழுத்து வட்டம் – கவிதை – அபி

எழுத்து வட்டம் – கவிதை – [மேலும் படிக்க]

தீர்த்தக் கரையினிலே - காதல் கவிதை - அபி

தீர்த்தக் கரையினிலே – காதல் கவிதை – அபி

தீர்த்தக் கரையினிலே – காதல் கவிதை [மேலும் படிக்க]