/* ]]> */
சில்க் - வித்யா பாலன் ஒப்பீடு - கேளடி கண்மணி - சோழன் பதில்கள்

சில்க் – வித்யா பாலன் ஒப்பீடு – கேளடி கண்மணி – சோழன் பதில்கள்

  ♠ சில்க் சுமிதா- வித்யா [மேலும் படிக்க]

அன்னாவின் விரதமும்,மன்மோகனின் மௌனமும்...

அன்னாவின் விரதமும்,மன்மோகனின் மௌனமும்…

இன்று  நாடாளுமன்ற இரு அவைகளிலும் அன்னாவின் மூன்று கோரிக்கைகளையும் [மேலும் படிக்க]

ஏன் நாம் அன்னா ஹசாரேவை ஆதரிக்க வேண்டும்?

ஏன் நாம் அன்னா ஹசாரேவை ஆதரிக்க வேண்டும்?

அன்னா ஹசாரேவின் போராட்டத்தை ஆதரிக்க வேண்டி [மேலும் படிக்க]