/* ]]> */
அணுமின் நிலையம் அமைக்க ஏன் கூடங்குளம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது? - விஞ்ஞானி விளக்கம்

அணுமின் நிலையம் அமைக்க ஏன் கூடங்குளம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது? – விஞ்ஞானி விளக்கம்

கூடங்குளம் என்ற இடம் ஏன் அணுமின் [மேலும் படிக்க]

கூடங்குளம் அணுமின் நிலையம் - விழிப்புணர்வு எப்போ வரும் ? - ராணி

கூடங்குளம் அணுமின் நிலையம் – விழிப்புணர்வு எப்போ வரும் ? – ராணி

நம் நாட்டின் மக்களுக்கும், அரசியல்வாதிகளுக்கும் தற்போதைய [மேலும் படிக்க]