/* ]]> */

கடிகாரம் நொடிக்கு நொடி எப்படி துல்லியமாக இயங்குகிறது?

கடிகாரம் நொடிக்கு நொடி எப்படி துல்லியமாக [மேலும் படிக்க]

மழைக் காலத்தில்  இடி இடிக்கும்போது எங்கள் வீட்டு மின் விசிறி பழுதானது. அழைப்பு மணியும் தானாக ஒலித்தது. மின்சாரம் இல்லாத நிலையில் இது எப்படி சாத்தியம்?

மழைக் காலத்தில் இடி இடிக்கும்போது எங்கள் வீட்டு மின் விசிறி பழுதானது. அழைப்பு மணியும் தானாக ஒலித்தது. மின்சாரம் இல்லாத நிலையில் இது எப்படி சாத்தியம்?

மழைக் காலத்தில்  இடி இடிக்கும்போது எங்கள் [மேலும் படிக்க]

மனிதனின் நுண்ணறிவு விகிதத்தை (I.Q.) அதிகரிப்பது எப்படி?

மனிதனின் நுண்ணறிவு விகிதத்தை (I.Q.) அதிகரிப்பது எப்படி?

மனிதனின் நுண்ணறிவு விகிதத்தை (I.Q.) அதிகரிப்பது [மேலும் படிக்க]

உணவுப் பண்டங்கள், இறந்த உயிரிகளை நோக்கி எறும்புகள் வரக் காரணம் என்ன?

உணவுப் பண்டங்கள், இறந்த உயிரிகளை நோக்கி எறும்புகள் வரக் காரணம் என்ன?

உணவுப் பண்டங்கள், இறந்த உயிரிகளை நோக்கி [மேலும் படிக்க]

ஒரே நேரத்தில் மழையும் வெயிலும் வரக் காரணம் என்ன?

ஒரே நேரத்தில் மழையும் வெயிலும் வரக் காரணம் என்ன?

ஒரே நேரத்தில் மழையும் வெயிலும் வரக் [மேலும் படிக்க]

வார ராசி பலன் 5.8.18  முதல் 11.8.18  வரை அனைத்து ராசிகளுக்கும்

வார ராசி பலன் 5.8.18 முதல் 11.8.18 வரை அனைத்து ராசிகளுக்கும்

5.8.18  முதல் 11.8.18  வரையிலான வார [மேலும் படிக்க]

மின்னல் என்பது மின்சாரமா? சமையல் கேஸ் சிலிண்டர்கள் மீது விழுந்தால், தீப் பற்றுமா?

மின்னல் என்பது மின்சாரமா? சமையல் கேஸ் சிலிண்டர்கள் மீது விழுந்தால், தீப் பற்றுமா?

மின்னல் என்பது மின்சாரமா? சமையல் கேஸ் [மேலும் படிக்க]

வானத்தில் இருந்து நட்சத்திரங்கள் கீழே விழும் என்பது உண்மையா?

வானத்தில் இருந்து நட்சத்திரங்கள் கீழே விழும் என்பது உண்மையா?

வானத்தில் இருந்து நட்சத்திரங்கள் கீழே விழும் [மேலும் படிக்க]

முட்டையில் வெள்ளைக் கருவும் மஞ்சள் கருவும் திரவ நிலையில் இருந்தாலும், ஒன்றுடன் ஒன்று கலப்பதில்லை –ஏன்?

முட்டையில் வெள்ளைக் கருவும் மஞ்சள் கருவும் திரவ நிலையில் இருந்தாலும், ஒன்றுடன் ஒன்று கலப்பதில்லை –ஏன்?

முட்டையில் வெள்ளைக் கருவும் மஞ்சள் கருவும் [மேலும் படிக்க]