/* ]]> */
பெட்ரோல் வாகனங்களில் டீஸல் ஊற்றினால் என்ன ஆகும்

பெட்ரோல் வாகனங்களில் டீஸல் ஊற்றினால் என்ன ஆகும்

பெட்ரோல் வாகனங்களில் டீஸல் ஊற்றினால் என்ன [மேலும் படிக்க]

வார பலன் 14.10.18  முதல் 20.10.18 வரை அனைத்து ராசிகளுக்கும்

வார பலன் 14.10.18 முதல் 20.10.18 வரை அனைத்து ராசிகளுக்கும்

வார பலன் 14.10.18  முதல் 20.10.18 [மேலும் படிக்க]

தண்ணீரைப் போல் மற்ற திரவங்களைப் பாத்திரங்கள் கழுவப் பயன்படுத்தலாமா

தண்ணீரைப் போல் மற்ற திரவங்களைப் பாத்திரங்கள் கழுவப் பயன்படுத்தலாமா

தண்ணீரைப் போல் மற்ற திரவங்களைப் பாத்திரங்கள் [மேலும் படிக்க]

மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்யும் ஜெனரேட்டர் இரும்பினால் செய்யப்பட்டுள்ளது  ஆனால் அதன்மீது மின்சாரம் பாய்வதில்லை; ஏன்?

மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்யும் ஜெனரேட்டர் இரும்பினால் செய்யப்பட்டுள்ளது ஆனால் அதன்மீது மின்சாரம் பாய்வதில்லை; ஏன்?

மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்யும் ஜெனரேட்டர் இரும்பினால் [மேலும் படிக்க]

கடிகாரம் நொடிக்கு நொடி எப்படி துல்லியமாக இயங்குகிறது?

கடிகாரம் நொடிக்கு நொடி எப்படி துல்லியமாக [மேலும் படிக்க]

மழைக் காலத்தில்  இடி இடிக்கும்போது எங்கள் வீட்டு மின் விசிறி பழுதானது. அழைப்பு மணியும் தானாக ஒலித்தது. மின்சாரம் இல்லாத நிலையில் இது எப்படி சாத்தியம்?

மழைக் காலத்தில் இடி இடிக்கும்போது எங்கள் வீட்டு மின் விசிறி பழுதானது. அழைப்பு மணியும் தானாக ஒலித்தது. மின்சாரம் இல்லாத நிலையில் இது எப்படி சாத்தியம்?

மழைக் காலத்தில்  இடி இடிக்கும்போது எங்கள் [மேலும் படிக்க]

மனிதனின் நுண்ணறிவு விகிதத்தை (I.Q.) அதிகரிப்பது எப்படி?

மனிதனின் நுண்ணறிவு விகிதத்தை (I.Q.) அதிகரிப்பது எப்படி?

மனிதனின் நுண்ணறிவு விகிதத்தை (I.Q.) அதிகரிப்பது [மேலும் படிக்க]

உணவுப் பண்டங்கள், இறந்த உயிரிகளை நோக்கி எறும்புகள் வரக் காரணம் என்ன?

உணவுப் பண்டங்கள், இறந்த உயிரிகளை நோக்கி எறும்புகள் வரக் காரணம் என்ன?

உணவுப் பண்டங்கள், இறந்த உயிரிகளை நோக்கி [மேலும் படிக்க]

ஒரே நேரத்தில் மழையும் வெயிலும் வரக் காரணம் என்ன?

ஒரே நேரத்தில் மழையும் வெயிலும் வரக் காரணம் என்ன?

ஒரே நேரத்தில் மழையும் வெயிலும் வரக் [மேலும் படிக்க]