/* ]]> */
உங்களுக்குத் தெரியுமா? உடற்பயிற்சி  நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை பலவீனப்படுத்துமா

உங்களுக்குத் தெரியுமா? உடற்பயிற்சி நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை பலவீனப்படுத்துமா

உங்களுக்குத் தெரியுமா? உடற்பயிற்சி  நோய் எதிர்ப்பு [மேலும் படிக்க]

உங்களுக்குத் தெரியுமா?- நாய்கள் எச்சில் வழியே வியர்வையை வெளியேற்றும் என்பது உண்மையா?

உங்களுக்குத் தெரியுமா?- நாய்கள் எச்சில் வழியே வியர்வையை வெளியேற்றும் என்பது உண்மையா?

உங்களுக்குத் தெரியுமா?- நாய்கள் எச்சில் வழியே [மேலும் படிக்க]

நம் உடலில் காயம் ஏற்பட்டால், மாத்திரை மருந்து சாப்பிடுகிறோம். பகுத்தறிவில்லாத மருந்து சரியாக காயம் ஏற்பட்ட இடத்திற்கு சென்று எப்படி அதை ஆற்றுகிறது?

நம் உடலில் காயம் ஏற்பட்டால், மாத்திரை மருந்து சாப்பிடுகிறோம். பகுத்தறிவில்லாத மருந்து சரியாக காயம் ஏற்பட்ட இடத்திற்கு சென்று எப்படி அதை ஆற்றுகிறது?

நம் உடலில் காயம் ஏற்பட்டால், மாத்திரை [மேலும் படிக்க]

உங்களுக்குத் தெரியுமா? கிடைமட்டக் கோடு வரைந்த ஆடைகள் ஒருவரை குண்டாகக் காட்டுமா?

உங்களுக்குத் தெரியுமா? கிடைமட்டக் கோடு வரைந்த ஆடைகள் ஒருவரை குண்டாகக் காட்டுமா?

உங்களுக்குத் தெரியுமா? கிடைமட்டக் கோடு வரைந்த [மேலும் படிக்க]

தோட்டத்துச் செடிகளுக்கு கொஞ்ச நாள் தண்ணீர் விடாவிட்டால், வாடிவிடுகின்றன; ஆனால் பாலவனச் செடிகளுக்கு அப்படி இல்லை. காரணம் என்ன?

தோட்டத்துச் செடிகளுக்கு கொஞ்ச நாள் தண்ணீர் விடாவிட்டால், வாடிவிடுகின்றன; ஆனால் பாலவனச் செடிகளுக்கு அப்படி இல்லை. காரணம் என்ன?

தோட்டத்துச் செடிகளுக்கு கொஞ்ச நாள் தண்ணீர் [மேலும் படிக்க]