/* ]]> */
ரொக்கமாகப் பணத்தை பயன்படுத்துவது சிறந்தது

ரொக்கமாகப் பணத்தை பயன்படுத்துவது சிறந்தது

ரொக்கமாகப் பணத்தை பயன்படுத்துவது சிறந்தது ரொக்கமாகப் [மேலும் படிக்க]

வயிற்றில் தோட்டா பாய்ந்தால், வாயில் ரத்தம் வரும்

வயிற்றில் தோட்டா பாய்ந்தால், வாயில் ரத்தம் வரும்

வயிற்றில் தோட்டா பாய்ந்தால், வாயில் ரத்தம் [மேலும் படிக்க]

சைக்கிள் ஓட்டக் கற்பது எப்போதும் மறக்காது

சைக்கிள் ஓட்டக் கற்பது எப்போதும் மறக்காது

சைக்கிள் ஓட்டக் கற்பது எப்போதும் மறக்காது: [மேலும் படிக்க]

துருவக் கரடிகள் எப்போதும் பனியால் உறைந்து போகாது

துருவக் கரடிகள் எப்போதும் பனியால் உறைந்து போகாது

துருவக் கரடிகள் எப்போதும் பனியால் உறைந்து [மேலும் படிக்க]