/* ]]> */
காலைப் பனியும் கொஞ்சம் இசையும் - கல்யாணத் தேன் நிலா

காலைப் பனியும் கொஞ்சம் இசையும் – கல்யாணத் தேன் நிலா

படம் : மௌனம் சம்மதம் 1990 [மேலும் படிக்க]

மனமுருக வேண்டி அல்லாவை அழைக்கும் சிறுமி அமினா ரஃபிக்

கடந்து சென்ற ரமலான் பெருநாள் அன்று [மேலும் படிக்க]

காலைப் பனியும் கொஞ்சம் இசையும் - விழிகளின் அருகினில் வானம்

காலைப் பனியும் கொஞ்சம் இசையும் – விழிகளின் அருகினில் வானம்

காலை வணக்கம் இன்றைய பாடல் : [மேலும் படிக்க]

ஒரு கல் ஒரு கண்ணாடி பாடல்கள் OK OK songs

ஒரு கல் ஒரு கண்ணாடி பாடல்கள் OK OK songs

ஒரு கல் ஒரு கண்ணாடி பாடல்கள் [மேலும் படிக்க]

காலைப் பனியும் கொஞ்சம் இசையும் - மாலை சூடும் வேளை

காலைப் பனியும் கொஞ்சம் இசையும் – மாலை சூடும் வேளை

  ( புகைப்படம் : நன்றி [மேலும் படிக்க]

ஏதோ செய்தாய் என்னை பாடல் வரிகள்

ஏதோ செய்தாய் என்னை பாடல் வரிகள்

ஏதோ செய்தாய் என்னை பாடல் வரிகள் ஏதோ [மேலும் படிக்க]

மாலை பொழுதின் மயக்கத்திலே பாடல் வரிகள்

மாலை பொழுதின் மயக்கத்திலே பாடல் வரிகள்

மாலை பொழுதின் மயக்கத்திலே பாடல் வரிகள் [மேலும் படிக்க]

ராஜா இசையில் மயிலு பாடல் வரிகள் - mayilu songs lyrics

ராஜா இசையில் மயிலு பாடல் வரிகள் – mayilu songs lyrics

மயிலு பாடல்வரிகள் மயிலு திரைப்பட பாடல் [மேலும் படிக்க]

காலைப் பனியும் கொஞ்சம் இசையும் - என்ன இது என்ன இது

காலைப் பனியும் கொஞ்சம் இசையும் – என்ன இது என்ன இது

காலை வணக்கம் இன்றைய பாடல் : [மேலும் படிக்க]

காலைப் பனியும் கொஞ்சம் இசையும் - என் கண்மணி உன் காதலி

காலைப் பனியும் கொஞ்சம் இசையும் – என் கண்மணி உன் காதலி

காலை வணக்கம் இன்றைய பாடல்: என் [மேலும் படிக்க]