/* ]]> */

பாதிப்புகள் இருந்தும், கடைகளில் பொருட்களை ப்ளாஸ்டிக் பைகளில் அடைத்து விற்பனை செய்யக் காரணம் என்ன?

பாதிப்புகள் இருந்தும், கடைகளில் பொருட்களை ப்ளாஸ்டிக் [மேலும் படிக்க]

முதியோர்களுக்கான வைத்திய தகவல்-சளி பிடித்தல்

முதியோர்களுக்கான வைத்திய தகவல்-சளி பிடித்தல்

முதியோர்களுக்கான வைத்திய தகவல்-சளி பிடித்தல்: வயதாக [மேலும் படிக்க]

தீக் காயங்களால் உலகில் என்னென்ன மாற்றங்கள் நிகழ்கின்றன? தீ விபத்தில் எத்தனை சதவிகிதம் காயம் அடைந்திருந்தால், காப்பாற்றலாம்?

தீக் காயங்களால் உலகில் என்னென்ன மாற்றங்கள் நிகழ்கின்றன? தீ விபத்தில் எத்தனை சதவிகிதம் காயம் அடைந்திருந்தால், காப்பாற்றலாம்?

தீக் காயங்களால் உலகில் என்னென்ன மாற்றங்கள் [மேலும் படிக்க]

அருவிகளில் குளித்தால், சிலருக்கு மூச்சுத் திணறல் ஏற்படுவது ஏன்?

அருவிகளில் குளித்தால், சிலருக்கு மூச்சுத் திணறல் [மேலும் படிக்க]