/* ]]> */
ஏழை சிரித்தான் - புதுக்கவிதை - முனைவென்றி நா சுரேஷ்குமார்

ஏழை சிரித்தான் – புதுக்கவிதை – முனைவென்றி நா சுரேஷ்குமார்

ஏழை சிரித்தான் – புதுக்கவிதை – [மேலும் படிக்க]

காதல் கவிதை – எழுதி வாசிப்பது பால் ஆரோக்கியம்

இரு பறவைகள் ஒரு காதல் .. [மேலும் படிக்க]

என்பும் உரியது - கவிதை - ஷஹி

என்பும் உரியது – கவிதை – ஷஹி

( pic courtesy buy and [மேலும் படிக்க]

விதைகளின் பயணம்

விதைகளின் பயணம்

  விதைக்கப்படுகிற எல்லா விதைகளும் விருட்சங்களாவதில்லை… [மேலும் படிக்க]

காதல் சொடுக்கி - கவிதை - ஷஹி

காதல் சொடுக்கி – கவிதை – ஷஹி

( picture courtesy – es.dreamstime.com [மேலும் படிக்க]

வர்ணங்கள் ஒளிரு முன் உடைந்த  ஒரு குமிழ் - கவிதை - ஷஹி

வர்ணங்கள் ஒளிரு முன் உடைந்த ஒரு குமிழ் – கவிதை – ஷஹி

  ( picture courtesy heavensgain.com [மேலும் படிக்க]

அவன் முரணானவன் - கவிதை - அபி

அவன் முரணானவன் – கவிதை – அபி

அவன் முரணானவன்   அவன் முரணானவன் [மேலும் படிக்க]

ஒரு புல்வெட்டி வாங்கச் சென்ற போது தெரிய வந்தவை - கவிதை - ஷஹி

ஒரு புல்வெட்டி வாங்கச் சென்ற போது தெரிய வந்தவை – கவிதை – ஷஹி

  வரம்பின்றி வளர்ந்துவிடும் புல்தரையைச்சமன் செய்ய [மேலும் படிக்க]

நாகரீகம் பெருத்துப்போச்சு - கவிதை - திருப்பூர் முருகானந்தன்

நாகரீகம் பெருத்துப்போச்சு – கவிதை – திருப்பூர் முருகானந்தன்

நாகரீகம் பெருத்துப்போச்சு – கவிதை நாகரீகம் [மேலும் படிக்க]