/* ]]> */
எலி முக விழிப்பு - நகைச்சுவை சிறுகதை - அபி

எலி முக விழிப்பு – நகைச்சுவை சிறுகதை – அபி

இந்தக் கதை என் அபிமான எழுத்தாளர் [மேலும் படிக்க]

என் மனைவியின் கொலை - சிறுகதை - அபி

என் மனைவியின் கொலை – சிறுகதை – அபி

அபி எழுதிய என் மனைவியின் கொலை [மேலும் படிக்க]

இருத்தல் இன்பம்

இருத்தல் இன்பம்

விடியறதுக்கு ரொம்ப முன்ன இருந்தே அண்ணி [மேலும் படிக்க]

சந்திப்போம் பிரிவோம் -சிறுகதை- அனந்து

சந்திப்போம் பிரிவோம் -சிறுகதை- அனந்து

    இரயில் பயணங்களின்  போதெல்லாம் [மேலும் படிக்க]

காலம் மாறிப்போச்சு! [சிறுகதை - இறுதிப்பகுதி 2 of 2] By வை. கோபாலகிருஷ்ணன்

காலம் மாறிப்போச்சு! [சிறுகதை - இறுதிப்பகுதி 2 of 2] By வை. கோபாலகிருஷ்ணன்

  அனைவருக்கும் இனிய  ”பிள்ளையார் சதுர்த்தி [மேலும் படிக்க]

காலம் மாறிப்போச்சு ! [சிறுகதை] By வை. கோபாலகிருஷ்ணன்

காலம் மாறிப்போச்சு ! [சிறுகதை] By வை. கோபாலகிருஷ்ணன்

    காலம் மாறிப்போச்சு ! [மேலும் படிக்க]

வாய் விட்டுச்சிரித்தால்.... [நகைச்சுவைச் சிறுகதை] By வை. கோபாலகிருஷ்ணன்

வாய் விட்டுச்சிரித்தால்…. [நகைச்சுவைச் சிறுகதை] By வை. கோபாலகிருஷ்ணன்

          [மேலும் படிக்க]

சூழ்நிலை [சிறுகதை] By வை. கோபாலகிருஷ்ணன்

சூழ்நிலை [சிறுகதை] By வை. கோபாலகிருஷ்ணன்

      சூ ழ் [மேலும் படிக்க]

ஆசை [சிறுகதை] By வை. கோபாலகிருஷ்ணன்

ஆசை [சிறுகதை] By வை. கோபாலகிருஷ்ணன்

        ஆசை [மேலும் படிக்க]

மூட்டைபூச்சி - சிறுகதை- அனந்து

மூட்டைபூச்சி – சிறுகதை- அனந்து

               ”கலைமகள்”  – எழுத்தாளர்கள் அமைப்பின் ஐந்தாவது  ஆண்டு [மேலும் படிக்க]