/* ]]> */

பிரியன்

சகிக்க முடியாதவர்கள் - கவிதை - பிரியன்

சகிக்க முடியாதவர்கள் – கவிதை – பிரியன்

      புரிந்தவைகள் யாருக்கும் [மேலும் படிக்க]

ஆர்க்குட் பறவைகள் - கவிதை - பிரியன்

ஆர்க்குட் பறவைகள் – கவிதை – பிரியன்

  ஆர்கூட்டில் வாழும்… ஃபேஸ்புக் பறவைகள்.. [மேலும் படிக்க]

செல் மரங்களும், சிட்டுக்குருவிகளும்..

செல் மரங்களும், சிட்டுக்குருவிகளும்..

உயர உயரமாய் ஓங்கி வளர்ந்த செல் [மேலும் படிக்க]

மௌனச்சுவடுகள்

மௌனச்சுவடுகள்

வார்த்தைகளை மௌனத்தினால் கட்டி வைத்திருக்கிறேன் உன் [மேலும் படிக்க]

தெளிந்தக் குழம்பல்…..

தெளிந்தக் குழம்பல்…..

நானே சொந்தம் நானே சுற்றம். நானே [மேலும் படிக்க]