/* ]]> */

மூன்றாம் கோணம்

குரு பெயர்ச்சி பலன் 2013 தனுசு ராசி guru peyarchi palan 2013 dhanusu rasi

குருப் பெயர்ச்சி பலன்கள்: தனுசு:  மூலம்; [மேலும் படிக்க]

குரு பெயர்ச்சி பலன் 2013 | மீன ராசி | மீனம் 2013 குருப்பெயர்ச்சி

மீனம்: பூரட்டாதி(4;உத்திரட்டாதி; ரேவதி ஆகிய நட்சத்திரங்களை [மேலும் படிக்க]

குருபெயர்ச்சி பலன் 2013 – மிதுன ராசி – மிதுனம் ராசி 2013

குருப் பெயர்ச்சி 2013: மிதுனம்: மிருகஸ்ரீஷம்(3&4); [மேலும் படிக்க]

குரு பெயர்ச்சி பலன் 2013 விருச்சிக ராசி guru peyarchi 2013 vrichiga rasi

குருப் பெயர்ச்சி பலன்கள் – 2013: [மேலும் படிக்க]

குரு பெயர்ச்சி பலன் 2013 | துலா ராசி guru peyarchi palan tamil pdf

குருப் பெயர்ச்சி பலன்கள் - 2013: துலாம் [மேலும் படிக்க]

குரு பெயர்ச்சி பலன் 2013 | துலா ராசி guru peyarchi palan tamil pdf

குருப் பெயர்ச்சி பலன்கள்: துலாம்: சித்திரை (3&4);சுவாதி ;விசாகம்( 1,2&3)  ஆகிய நட்சத்திரங்களை உள்ளடக்கியது.                                         வருகிற மே மாதம் 27ம் தேதி நிகழப்போகிற குருப் பெயர்ச்சியின்போது, குரு பகவான் ராசிக்கு  ஒன்பதாம்  இடமான மிதுனத்தில் சஞ்சரிக்கிறார். இதுவரை நீங்கள் அனுபவித்து வந்த தொல்லைகளிலிருந்தெல்லாம்உங்களுக்கு விடுதலை கிடைக்கப்போகிறது. எந்தப் பக்கம் திரும்பினாலும் கஷ்டங்களும்  வேதனைகளும் இருந்துவந்த நிலை மாறி, இனி நல்ல காலம் பிறக்கும்.  மிதுனத்துக்கு வருகிற குரு உங்கள் ராசிக்கு ஒன்பதாம் இடத்தில்  [மேலும் படிக்க]

குரு பெயர்ச்சி பலன் 2013 கன்னி ராசி குருப்பெயர்ச்சி guru peyarchi 2013 kanni rasi

குருப் பெயர்ச்சி பலன்கள்: கன்னி: உத்திரம்(1) [மேலும் படிக்க]

குருப்பெயர்ச்சி பலன் 2013 – சிம்ம ராசி – சிம்மம் குரு பெயர்ச்சி பலன்கள்

குருப் பெயர்ச்சி பலன்கள:  சிம்மம்: மகம்; [மேலும் படிக்க]

குரு பெயர்ச்சி பலன் 2013 – மேஷ ராசி – மேஷம் குருப்பெயர்ச்சி

மேஷம்:   அசுவனி; பரணி;கார்த்திகை(1) : [மேலும் படிக்க]

குரு பெயர்ச்சி பலன் 2013 | guru peyarchi palan 2013 | மே மாதம்

குரு பெயர்ச்சி பலன் 2013 | guru peyarchi palan 2013 | மே மாதம்

குரு பெயர்ச்சி பலன் 2013 | [மேலும் படிக்க]